Nаprаvi svој suvеnir

Caričin grad, Leskovac
Izlеt dо аrhеоlоškоg nаlаzištа Cаričin grаd i rаdiоnicа
Vreme odžavanja: 25.09.2018. 09:00-16:00
Mesto održavanja: Leskovac


Za deca uzrasta od 5 do 11 godina biće organizovan izlet do arheološkog lokaliteta Caričin grad. Deca će imati priliku da se u autentičnom ambijentu grada, prateći mapu Caričinog grada i kroz razgovor sa kustosima upoznaju sa nekadašnjim izgledom grada, načinom stanovanja, života ali i istorijskim i kulturnim značenjem svetski poznatog arheološkog lokaliteta. Na radionici će deca od gline izrađivati replike predmeta koji su pronađeni na Caričinom gradu i moći da ih ponesu sa sobom kao suvenir.

Аlеksаndrа Stојаnоvić Stаnkоvić, muzејski pеdаgоg,
Nеbојšа Dimitriјеvić, kustоs аrhеоlоg