Predavanje: "Srpsko tradicionalno pevanje" i koncert: "Nastup učenika etno grupe Muzičke škole „Stanislav Binički“ Leskovac"

Naučni klub Centra za stručno usavršavanje Leskovac
Predavanje i Koncert
Vreme odžavanja: 28.09.2018. 19:30-20:30
Mesto održavanja: Leskovac


Muzika je bitan deo tradicije jednog naroda. Izvođenjem tradicionalnih pesama, iz različitih krajeva Srbije, muzička škola „Stanislav Binički“ prikazaće neke od "stilova" narodnog pevanja. " Realizatori: Marina Janković i 8 učenica