Nasleđena prošlost - interaktivna budućnost Fakulteta umetnosti

Niška tvrđava, ul. Đuke Dinić
Vreme odžavanja: - 17-22h
Mesto održavanja: Niš


U okviru teme Projekta „Prošlost znači budućnost“, na manifestaciji „Noć istraživača“, Fakultet umetnosti u Nišu, kao deo aktivnosti prezentоvaće digitalizovanu građu u oblasti kulturnog nasleđa, a iz oblasti umetnosti, koja je u vlasništvu Fakulteta:

-  Muzička umetnost predstaviće se digitalizovanom rukopisnom građom koju čuva u okviru biblioteke celine Horske svečanosti u Nišu, od perioda osnivanja Horskih svečanosti 1966. godine do danas;

-  Likovna umetnost će biti prezentovana kroz likovnu poetiku studenata i njihovih likovnih radova inspirisani slikarkom Nadeždom Petrović kao osnivačem Likovne kolonije Sićevo od 1905. godine;

-  Primenjena umetnost predstaviće se kroz umetnost lepog pisanja ćirilice, odnosno kaligrafije, koja prema nekim izvorima potiče od 9. veka nove ere, a digitalizovana građa je iz fonda biblioteke Fakulteta;

Deo digitalizovane građe biće predstavljen na ELO touch screen monitoru, dimenzija 125 × 70 cm, koji će biti sastavni deo planirane postavke.

Jedan deo građe biće predstavljen uz pomoć aplikacije za proširenu realnost (AR) koja će posetiocima omogućiti da se na jedan nov, interaktivan način upoznaju sa kulturnom prošlošću iz oblasti umetnosti. Augmented Reality (AR - proširena realnost) predstavlja prikaz nove realnosti koja se dobija korišćenjem mobilnih telefona ili tableta. Skeniranjem određenih, prethodno definisanih markera putem telefona, moguće je dobiti novu audio-vizuelnu strukturu koja egzistira isključivo u virtuelnom, a daje posmatraču utisak postojanja u «stvarnom» prostoru.

Koncept postavke baziran je na interakciji publike i datog materijala. Pored prezentovanja ovogodišnje teme manifestacije, postavka takođe ima za cilj da prikaže kreativne načine korišćenja pametnih uređaja (mobilnih telefona i tableta), i načine na koje se oni mogu primenjivati u različitim sistemima- obrazovanju, kulturi, dizajnu...

Učesnici

Jefimija Kocić
Sanja Dević
Vesna Gagić