Nauka običnog života (Everyday Science)

OŠ 'Milan Munjas'
Vreme odžavanja: 29.09.2018. 10-14h
Mesto održavanja: Ub


1. Kako sapun pere? - Aleksandar Jović, 10.00h-10.20h

2. Upaljač koji zamrzava - Radomir Ranković, 10.20-10.40h

3. Kvantna kuhinja - molekularna gastronomija - Aleksandra Pavićević, 10.40-11.00h