Obilazak postavke starih apotekarskih oprema uz stručnu pratnju farmaceuta i hemičara (dvojezično SRB-HU)

Spomen kuća Tan, Spomen soba Karolja Tana
Vreme odžavanja: 28.09.2018. 20.00 - 22.00
Mesto održavanja: Bečej


U Spomen sobi Karolja Tana nalazi se postavka starih apotekarskih oprema, u toku Noći istraživača posetioci uz stručnu pomoć farmaceuta i hemičara mogu da obilaze izložbu i da isprobaju kozmetičke preparate koje su pripremljeni u radionici farmacije.

Kornelija Pivnički Kuti, farmaceut i Karolina Kolar, hemičar