OD LOGORSKOG ODELA DO 3D MODELA

Narodni Muzej Niš, Logor na Crvenom krstu, Bulevar 12. februara
Vreme odžavanja: - 17-22h
Mesto održavanja: Niš


Osnovni principi muzejskog delovanja u savremenoj muzeologiji podrazumevaju stalno redefinisanje postojeće muzejske koncepcije, muzejskih zbirki, načina njihovog čuvanja, dokumentovanja  i izlaganja, kao i ravnopravni tretman i primenu novih tehnoloških rešenja u pogledu obrade i rukovanja muzejskim predmetima i njihovog dokumentovanja.

U sklopu manifestacije Noć istraživača u projekcionoj sali Logora na Crvenom krstu biće održana radionica koja će obuhvatati prezentaciju muzejskog nasleđa na primeru Zbirke ličnih predmeta i dokumenata zatočenika Logora na Crvenom krstu. Kroz predavanje i radionicu, učesnici će steći predstavu o tome kako jedan predmet postaje kulturno dobro, kako se o njemu stara u muzeju i kakvu dokumentaciju mora da poseduje. Ključnu ulogu u stvaranju savremene muzejske dokumentacije igra digitalizacija. Digitalizacija omogućava nove načine prezentacije kulturnog nasleđa, nove načine njegove analize, povećava njegovu dostupnost, omogućava stvaranje novih kulturnih sadržaja i doprinosi daljoj popularizaciji kulturnog i muzejskog  nasleđa.

Nakon predavanja i prezentacije pojedinih predmeta iz muzjeske zbirke, biće predstavljena 3D digitalizacija kao jedna od najsavremenijih metoda očuvanja kulturnog nasleđa. Skeniranje 3D skenerom je skoro potpuno nova oblast muzejskog delovanja i dokumentovanja i to je neinvazivna i najčešće bezkontaktna metoda, kojom se vrši digitalizacija trodimenzionalnih objekata. Kao rezultat 3D skeniranja dobijaju se 3D modeli koji se dalje mogu koristiti za dokumentovanje kulturnog nasleđa, virtuelnu prezentaciju, virtuelnu restauraciju i analizu, izradu 3D kopija i replika od  različitih materijala i u različitoj razmeri korišćenjem 3D štampača ili CNC mašina, kao i za formiranje multimedijalnih baza podataka o muzejskom i kulturnom nasleđu uopšte.

Učesnici

Aleksandar Obradović
Ivana Gruden Milentijević