Oružje koje spaja, a ne razdvaja

Narodni Muzej Niš, Arheološka sala, ul. Nikole Pašića
Vreme odžavanja: - 17-22h
Mesto održavanja: Niš


Arheolog Narodnog muzeja u Nišu približiće vam srednji vek na teritoriji Srbije kroz prezentaciju hladnog oružja. Tu pripada naoružanje koje je služilo za sečenje, udaranje i ubadanje (ofanzivno), kao i predmeti defanzivnog naoružanja (pancirna košulja i prednja strana grudnog oklopa).

Kako oružje u Muzeju spaja arheologiju i konzervaciju objasniće vam konzertvator na primeru serdnjevekovnih mačeva.

Učesnici

Slobodan Mitić
Dragana Išljamović