Prirodno nasleđe

Niška tvrđava, ul. Đuke Dinić
Vreme odžavanja: - 17-22h
Mesto održavanja: Niš


Insekti kao najbrojnija i možda najbitnija grupa organizama zavređuje veliku pažnju. Mnoge vrste insekata su značajne sa stanovišta čoveka, na primer: pčele, svilena buba, komarci, ili su jednostavno lepi pa su često u zbirkama mnogih kolekcionara ali i naučnika.

Posetioci će imati priliku da se u poznaju sa mnogim vrstama insekata koji žive u evropskom delu sveta, međutim biće predstavljene i neke tropske vrste kao što su na primer paličnjaci koji su majstori kamuflaže. Zbirke prepariranih insekta će omogućiti mladim posetiocima da saznaju koje su to značajne vrste insekta koje mogu naći u svojoj okolini.

Učesnici

Saša Stanković