Raznovrsnost biljnog i životinjskog sveta kroz aspekt kulturnog nasledja

Institut za biologiju i ekologiju, Prirodno-matematički fakultet, Kragujevac
Mesto održavanja: Kragujevac


Institut za biologiju i ekologiju PMF-a predstaviće različite vrste gljiva i biljaka od kojih su mnoge endemične i lekovite, kao mnogobrojne vrste insekata, riba i zmija karakterističnih za teritoriju Republike Srbije.

Učesnici

Nevena Planojević
Maja Ćupurdija
Stefan Blagojević
Nevena Petrović
Nenad Zlatić
Milica Novaković
Marijana Perić
Jerinić Marija
Bojana Martinović
Predrag Stanković
Aleksandar Vukojević
Saša Alempijević
Bojana Milenković
Dragana Aleksandrović