Relikte vrste - svedoci prošlosti

Niška tvrđava, ul. Đuke Dinić
Vreme odžavanja: - 17-22h
Mesto održavanja: Niš


Reliktna vrsta je ona vrsta za koju postoje nesumnjivi dokazi da predstavlja ostatak neke drevne flore, odnosno da je u evolutivnom smislu nastala ili se na današnje stanište doselila u davnoj geološkoj prošlosti. Prisustvo reliktnih vrsta povećava značaj nekog područja u pogledu bogatstva flore ali i u pogledu specifičnosti jer su vrlo često reliktne vrste u isto  vreme i endemične odnosno rasprostranjene su na malim područjima. U Srbiji je prisutan veliki broj reliktnih vrsta a sa nekim predstavnicima reliktne flore i sa njihovim karakteristikama upoznaće se i posetoci Noći istraživača. Na osnovu starosti sve reliktne vrste su podeljene na mezozojske, tercijarne, relikte ledenog doba (glacijalne i borealne) i na stepske relikte. Na osnovu herbarijumskog materijala, fotografija i postera posetioci će moći da vide kako izgledaju  sledeće reliktne biljne vrste:

Ginkgo biloba – mezozojski relikt

Ramonda serbica -tercijarni rrelikt

Ramonda nathaliae- tercijarni relikt

Picea omorica -tercijarni relikt

Dryas octopetala-glacijalni relikt

Salix retusa- glacijalni relikt

Drosera rotundifolia- borealni relikt.

Parnassia palustris- borealni relikt

Adonis vernalis - stepski relikt

Paeonia tenuifolia- stepski relikt.

Učesnici

Danijela Nikolić