„S kоlеnа nа kоlеnо“ -prеdstаvlјаnjе stаrih nаrоdnih оbičаја lеskоvаčkоg krаја – dеvојаčkо vеčе

Naučni klub Centra za stručno usavršavanje Leskovac
Radionica
Vreme odžavanja: 28.09.2018. 18:30-19:30
Mesto održavanja: Leskovac


U gradu Leskovcu i njegovoj užoj okolini neguju se i prenose s kolena na koleno specifični običaji koji su karakteristični samo za ovo podneblјe i ne mogu se videti nigde više u Srbiji. Deca iz vrtića „Naše dete“ će sa svojim grupnim vaspitačima i roditelјima posetiocima predstaviti ovaj jednistven običaj „Češlјanje – devojačko veče“. Novo vreme i dostignuća prete da se ovaj običaj kao i naša tradicionalna muzika, govor i narodne igre predaju zaboravu pa je ovo prilika za podsećanje na neko staro vreme i vrednosti.

Slavka Dimitrijević, vaspitačica, Vrtić „Nаšе dеtе“,
Zora Cvetković, vaspitačica, Vrtić „Nаšе dеtе“,
Tatjana Nedelјković, vaspitačica, Vrtić „Nаšе dеtе“