Sitan ali bitan

Niška tvrđava, ul. Đuke Dinić
Vreme odžavanja: - 17-22h
Mesto održavanja: Niš


Da li ste znali da su mušice koje vam često upadaju u oko, zapravo veoma bitne za funkcionisanje vodenih ekosistema. U Evropi postoji više od 1250 različitih vrsta ovih komaraca koji ne ujedaju. Ova grupa organizama se naziva hironomide (Chironomidae, Diptera). Veći deo svog životnog ciklusa provode u vodi gde predstavljaju inženjere reka i jezera, odgovrne za procese kruženja materije i proticanja energije. Karakteriše ih veliki diverzitet vrsta, koji se reflektuje i na diverzitet ekoloških profila i uloga u površinskim vodama

Planirana aktivnost je posmatranje larvi različitih vrsta hironomida. Posetioci će imati priliku da sami mikroskopiraju i uoče bitne karakteristike koje su omogućile hironomidama recikliranje organske materije u vodi. Pored konzerviranog materijala, biće predstavljena i živa populacija hironomida sa primerima svih stadijuma životnog ciklusa (jaje, larva, pupa i adult)-.

Učesnici

Đurađ Milošević