Prof. dr Slobodan Krnjetin

Departman zaštite životne sredine, Fakultet tehničkih nauka
Kafa sa naučnicima
Vreme odžavanja: 28.09.2018. 20:00 - -21:00, Kafe The Pub, TC BIG
Mesto održavanja: Kafa sa naučnicima


Radi kao redovnini profesor FTN, na odseku Arhitektura, predaje predmet Ekologija i građeni prostor, a na odseku Zaštita životne sredine, predmet Graditeljstvo i zaštita životne sredina.
Rođen u Novom Sadu 1954. godine, gde je završio osnovnu školu i gimnaziju. Diplomirao je na Građevinskom odseku Fakulteta tehničkih nauka. Napisao knjige: Zelena arhitektura, Graditeljstvo i zaštita životne sredine, Ekologija i građena sredina. U slobodno vreme slika, strastveni ribolovac, kamper, ponosni deda. Član je multidisciplinarnog istraživačkog tima za EKO gradnju.

Naučna oblast: Inženjerstvo zaštite životne sredine


Teme:
1. Eko kuće,
2. Eko materijali,
3. Zaštita životne sredine