Sunčani zabati kod tradicionalnih kuća u Bečeju (HU)

Spomen kuća Tan Bečej, dvorište ili velika sala (u slučaju lošeg vremena)
Predavanje
Vreme odžavanja: 28.09.2018. 17.30 - 18.30
Mesto održavanja: Bečej


Drveni zabati, formirani od vertikalno poređanih dasaka karakteristično su obeležje narodne arhitekture pojedinih etničkih zajednica i naselja lociranih uz Tisu. Sunčani zabati su bili najrasprostraniji dekorativni motivi na tim drvenim zabatima. Ne postoje pouzdani podaci kada se počelo sa primenom drvenih zabata na kućama, ali se pretpostavlja da njihov vek primene nije bio dug, svega šezdesetak godina, od 1870 – 1930. godine.
Na dvorištu Spomen kuće Tan se nalazi nekoliko lepih primera sunčanih zabata, o kojima saznaćemo više od autora knjige Sunčani zabati u Bečeju.

Andraš Serda, autor knjige Sunčani zabati u Bečeju (Óbecse napsugaras oromzatai), nastupa hor "Dudoló" i "Botra" Mađarskog kulturnog društva "Petefi Šandor" Bečej