Umеtnоst Sеcеsiје kао dеlо kulturnоg nаslеđа Srbiје

Naučni klub Centra za stručno usavršavanje Leskovac
Predavanje
Vreme odžavanja: 28.09.2018. 18:20-19:00
Mesto održavanja: Leskovac


Upoznavanje sa umetničkim pravcem Secesije koji se javlјa u Evropi na prelazu iz XIX u XX vek. Ovaj pravac u umetnosti često nosi drugačiji naziv u zavisnosti od zemlјe u kojoj se javlјa tako se npr. u Francuskoj i Belgiji zove ,,Art Nouveau“, u Velikoj Britaniji i Americi ,,Liberty style“, u Nemačkoj „Jungenstil“, u Italiji ,,Stile floreale“, Austriji i Mađarskoj ,,Sezessionstil“ tj. stil Secesije, termin koji je usvojen i u Srbiji. O značaju ovog pravca svedoči u uspostavlјanje „The Art Nouveau European Route“, koja povezuje gradove Evrope u kojima postoji značajno kulturno nasleđe ovog umetničkog pravca. Zbog toga je važno naglasiti ulogu, značaj i uticaj koji secesija, kao važan deo kulturnog nasleđa, ima na turizam određenog područja.

Dr Prеdrаg Stаmеnkоvić,
Msc Drаgаnа Ilić