Upoznajte brbljivi računar!

Fakultet tehnickih nauka
Radionica
Mesto održavanja: Radionice


Računari i mobilni telefoni danas slušaju i pričaju – kroz aplikacije kao što su virtuelni asistenti, a i u raznim drugim situacijama. Ipak, da bi ta komunikacija bila sasvim prirodna, računarska sinteza govora mora biti u stanju i da iskaže emocije – na primer, da zvuči veselije kada saopštava dobre vesti, a tužnije kada saopštava loše, a zgodno je i da može da koristi glas neke određene osobe. Kao što ćete moći da vidite u okviru radionice, današnje govorne tehnologije omogućavaju upravo ovo!