Vеz nа srpskој nаrоdnој nоšnji

Naučni klub Centra za stručno usavršavanje Leskovac
Radionica
Vreme odžavanja: 28.09.2018. 18.00-20.00
Mesto održavanja: Leskovac


Radionica ima za cilј da decu upozna sa srpskom narodnom nošnjom: njenim delovima, bojama i načinom kako se ukrašavala vezom i drugim ornamentima. Učenici će potom iscrtavati motive koji su im se najviše dopali na papiru, a onda to isto vezom prenositi na platno. Cilј radionice je i da se deca osamostale i nauče tehniku veza koju će kasnije i sami koristiti.

Аlеksаndrа Stеfаnоvić,
Мilеnа Krstić