Zanimljivi ogledi iz fizike

Institut za fiziku, Prirodno-matematički fakultet Kragujevac
Mesto održavanja: Kragujevac


Izvođenje eksperimenata iz fizike u savremenim laboratorijama je nezamislivo bez primene elektronike i infomatike. Demonstracija ogleda iz mehanike, optike, atomske fizike, .... Svaki učesnik će biti izvođač ogleda koristeći savremene metode.

Učesnici

Зоран Александровић
Кристина Исаковић
Љубица Кузмановић
Христина Делибашић
Милош Адамовић
Др Саша Симић
Проф. др Милан Ковачевић
Др Владимир Марковић
Др Ненад Стевановић