Znanje putuje svetom zajedno sa tobom

Obrazovni centar Logikids
Mesto održavanja: Kragujevac


Obrazovni centar Logikids je prva licencirana škola SuanPan mentalne aritmetike u Kragujevcu čiji je cilj potpuni uticaj na kognitivne i psiho-motoričke funkcije kod dece, formulisanjem, uočavanjem i rešavanjem problema. U nauci postoje različite definicije inteligencije, a ono što je zajedničko gotovo svima, jeste to da inteligencija zavisi od kognitivnih sposobnosti, od sposobnosti učenja, pamćenja, razmišljanja, percepcije, rasuđivanja, kao i od mnogih drugih složenih mentalnih procesa koji, u razvoju deteta, mogu biti podstaknuti ili, pak, zapostavljeni. Prema istraživanjima u ovoj oblasti, za najoptimalniji razvoj dečijih potencijala i intelektualnih kapaciteta, potrebno je aktivirati obe moždane hemisfere. Radom na drevnoj računaljci, abakusu, koristeći se aritmetičkim operacijama uz određena pravila, upravo se podstiče razvoj i leve i desne hemisfere.

Dođite da zavirimo u učionicu u kojoj je abakus sačuvan od zaborava, a tehnike i metode učenja prevazišle ograničenje vremenske distance, kao i granice među narodima i državama.