Астрономија

Гимназија "Светозар Марковић"
Радионица
Vreme odžavanja: 27.09.2019. - 17:00-21:00
Mesto održavanja: Jagodina


Посетиоци ће стећи основна знања о сазвежђима уз телескопско посматрање неба.

Реализатор: НОУтим