Шта све може струја

Гимназија "Светозар Марковић"
Експерименти
Vreme odžavanja: 27.09.2019. - 17:00-21:00
Mesto održavanja: Jagodina


Кроз низ огледа посетиоци откривају неконвенционалне начине стварања електричне стрије и упознају се са неким њеним необичним ефектима, На тај начин уче основе електромагнетизма. Садржај је намењен ученицима основних школа.

Реализатор: НОУтим