Свакодневна наука

Гимназија "Светозар Марковић"
Квиз
Vreme odžavanja: 28.09.2019. - 17:00-20:00
Mesto održavanja: Jagodina


Кроз низ питања из различитих научних области посетиоци проверавају да ли научне феномене могу препознати у појавама и ситуацијама из свакодневног живота. Садржај је намењен ученицима виших разареда основних школа и нижим разредима средњих школа.

Реализатор: НОУтим