ART-REM

Departman za biologiju i ekologiju, Prirodno-matematički fakultet
Nauka koja povezuje
Mesto održavanja: Noc Istrazivaca_,Novi Sad ,NS Programi,Nauka koja povezuje


Međunarodni projekat "Curricula Development in the Fields of Reproductive Biology/Assisted Reproductive Technologies and Regenerative Medicine in Serbia" ima za cilj  da prenese dobru praksu univerziteta iz EU u oblastima humane i animalne reprodukcije i regenerativne medicine u visoko obrazovanje u Srbiji.

Asistirane reproduktivne tehnologije (ART) i regenerativna medicina (REM) su međusobno povezane oblasti koje se intenzivno razvijaju. ART je metoda izbora za tretman neplodnosti u humanoj populaciji, kao i za unapređenje genetskog potencijala u stočarstvu i očuvanje autohtonih vrsta. REM je poslednjih godina u ekspanziji, jer ima potencijal da značajno promeni načine lečenja određenih bolesti. Zbog napred navedenog, edukacija stručnjaka u ovim oblastima predstavlja odgovor na zahteve tržišta. U Srbiji ne postoje studijski programi iz ART i REM, izuzev master akademskog programa Reproduktivna biologija na Univerzitetu u Novom Sadu koji je akreditovan 2012. godine, a čije unapređenje je jedan od zadataka u okviru ovog projekta.  Uvođenje novih studijskih programa podržaće modernizaciju, dostupnost i internacionalizaciju univerzitetskog obrazovanja u Srbiji. Pored toga, ovi programi će doprineti diverzifikaciji obrazovnog potencijala sa težnjom da se poveća mogućnost zapošljavanja diplomiranih studenata. Univerziteti iz Srbije, učesnici na ovom projektu, smatraju da će novi studijski programi privući više studenata kako na nacionalnom, tako i na regionalnom nivou, jer takvi studijski programi ne postoje u okruženju. Celoživotno učenje u oblasti humane i animalne reprodukcije je takođe jedan od zadataka ovog projekta. Saradnja sa visokoškolskim ustanovama iz zemalja EU obezbediće prenošenje njihovog iskustva i kompetencija na naše univerzitete kroz formiranje novih i inovativnih studijskih programa.

Projektnu grupu čine Prof. dr Aleksandra Trninić Pjević, Prof. dr Mihajla Đan, Doc. dr Nebojša Andrić.