DiCultYouth

Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo, Prirodno-matematički fakultet
Nauka koja povezuje
Mesto održavanja: Noc Istrazivaca_,Novi Sad ,NS Programi,Nauka koja povezuje


Međunarodni projekat "Digitisation and Culture for new generations (DiCultYouth)" ima za glavne ciljeve:

1. Mapiranje digitalnih veština i kompetencija u sektoru kulture, koje će obuhvatiti tri istraživanja sa rayličitim ciljnim grupama (mladi (posebna pažnja ka ugroženim grupama), zaposleni u kulturi na nižim nivoima i nivo menadžment), ishod će biti nacionalni izveštaji i na kraju će se odraditi komparativna analiza. Istraživanju će prethoditi analiza svih relevatnih dokumenata koji se tiču digitalizacije u kulturi, kao i predstavljanje primera dobre prakse.

2. Gemifikacija kulture - finalni proizvod je aplikacija koja će se koristiti u ustanovama kulture, a glavni korisnici će biti mladi, koji će na zanimljiv i inovativan način učiti o kulturnom nasleđu. Pre razvoja aplikacije uslediće radionice sa različitim stejkholderima koji će zajedno sa projektnim partnerima, probati da daju idejno rešenje za aplikaciju.

3. Onlajn trening kursevi “DiCultYouth za evropsku digitalnu ekonomiju” - partneri će na osnovu prethodnih istraživanja i analize jaza kod potrebnih digitalnih kompetencija u sektoru kulture (digitalne pismenosti) razviti kurikulum koji će biti postavljen na onlajn platformu, kako bi korisnici mogli da pohađaju kurseve na daljinu.

Projektnu grupu čine Doc. dr Miroslav Vujičić (rukovodilac) kulturni turizam, Doc. dr Đorđije Vasiljević geoturizam, Prof. dr Uglješa Stankov ICT i turizam, Doc. dr Sanja Božić kulturni turizam, Prof. dr Tatjana Pivac kulturni turizam.