Doc. dr Miroslav Vujičić

Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo, Prirodno-matematički fakultet
Kafa sa naučnicima
Vreme odžavanja: 27.9.2019. 20:00 - - 21:00, Kafe The Pub, TC BIG
Mesto održavanja: Noc Istrazivaca_,Novi Sad ,NS Programi,Kafa sa naucnicina,Novi Sad BIG


Miroslav Vujičić je docent na Departmanu za geografiju, turizam i hotelijerstvo, gde je takođe i pomoćnik direktora Departmana za međunarodne projekte i mobilnost osoblja i studenata. Diplomirao je 2007., poslediplomske (master) studije završava 2009., a 2015. godine brani doktorsku disertaciju pod nazivom: „ Analiza multikriterijumskog sistema odlučivanja turista pri odabiru turističke destinacije Novog Sada ”. Trenutno je učesnik tri velika međunarodna projekta - CULTURWB sa ciljem razvoja kulturnog turizma u Zapadnom Balkanu, DiCultYouth sa ciljem podizanja digitalne zrelosti među omladinom i WATERTOUR sa ciljem razvoja turizma na vodenim površinama koje povezuju Mađarsku i Srbiju. Glavne oblasti istraživanja su mu kulturni turizam, menadžmentu u nasleđu, kulturne interpretacije i primena matematičkih metoda u turizmu. U slobodno vreme voli da putuje, cita knjige, a najvise da gleda filmove i serije.

Naučna oblast: Turizam

Teme:
- Kulturni turizam
- Geoturizam
- Projektni menadžment