Doc. dr Nataša Samardžić

Katedra za elektroniku. Departman za energetiku, elektroniku i telekomunikacije, Fakultet tehničkih nauka
Kafa sa naučnicima
Vreme odžavanja: 27.9.2019. 20:00 - - 21:00, Kafe The Pub, TC BIG
Mesto održavanja: Noc Istrazivaca_,Novi Sad ,NS Programi,Kafa sa naucnicina,Novi Sad BIG


dr Nataša Samardžić je docent na Katedri za elektroniku na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu. Nastavnik je na osnovnim i master studijama smera za Mikroračunarsku elektroniku, kao i na odseku za Biomedicinsko inženjerstvo. Član je interdisciplinarne grupe za Nano i fleksibilnu elektroniku. Angažovana je na većem broj domaćih i međunarodnih projekata. Oblast njenog interesovanja obuhvata modelovanje i fabrikaciju nanoelektronskih uređaja i karakterizaciju nanomaterijala. Rekreativno se bavi plivanjem, voli šetnje u prirodi, putovanja i mediteransku kuhinju.

Naučna oblast: Nanoelektronika

Teme:
- Memristori- bazični elementi veštačkih neurona, 
- Nanomaterijali- perspektiva i primena, 
- Izazovi i mogućnosti naučnog rada u Srbiji.