dr Vladimir Vukić

Tehnološki fakultet
Kafa sa naučnicima
Vreme odžavanja: 27.9.2019. 20:00 - - 21:00, Kafe The Pub, TC BIG
Mesto održavanja: Noc Istrazivaca_,Novi Sad ,NS Programi,Kafa sa naucnicina,Novi Sad BIG


dr Vladimir Vukić je diplomirao na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu 2007. godine, master studije zavrsio 2008. i stekao zvanje dipl. biolog-master. Doktorsku tezu odbranio je 2015. godine na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu u naučnoj disciplini biohemija. U doktorskoj disertaciji, kao i na postdoktorskim istraživanjima bavi se temama iz strukturalne bioinformatike i molekularnog modelovanja. Istraživanjem strukture i funkcije molekula učestvije u otkrivanju novih lekova i njihovih alternativa, proučava bioinženjering proteina. Zaposlen na Tehnološkom fakultetu kao naučni saradnik. U slobodno vreme bavi se proučavanjem prirode kroz raznolike aktivnosti kao što su planinarenje, ronjenje, fotografisanje, amaterska astronomija i astrofotografija, putovanja u zabačene krajeve, itd.

Naučna oblast: Biohemija

Teme:
- Proces otkrivanja novih lekova,
- Ima li leka protiv raka?