eRASe Cancer


Mesto održavanja: Noc Istrazivaca_,Novi Sad ,NS Programi,Nauka koja povezuje


Rak je opaka boles koja godišnje odnese više miliona života širom sveta. Borba protiv raka je u fokusu medicinske javnosti i svaki napredak je dragocen za živote ljudi. Računari nam omogućavaju da tu borbu intenziviramo i daju nam prednost koju do skoro nismo mogli ni da zamislimo, a to je da u svega nekoliko nedelja pretražimo više miliona jedinjenja u potrazi za novim lekom. Time drastično sužavamo broj laboratorijskih analiza, skraćujemo vreme istraživajna i smanjujemo troškove potrage za lekom. Usled toga, lek se brže razvija i u kraćem vremenskom roku je dostupan pacijentima. Takođe, računari nam omogućavaju prelazak granica iz naših laboratorija, rad na udaljenim najsavremenijim serverima i programima i saradnju sa vodećim svetskim naučnicima čine pristupačnom bez obzira na geografka rastojanja.

Međunarodni projekat "Investigation of the Kras directed activity of conglobatin A (a low toxicity Hsp90/Cdc37 inhibitor) and development of functional analogues" je projekat koji za cilj ima otkrivanje novih lekova protiv kancera putem inhibicije interakcije Hsp90 sa Cdc37 proteinom. Time se utiče na ekspresiju KRAS proteina čiji mutirani oblici su poznati kao izazivači više tipova kancera. Pertraživanje se vrši in silico skriningom velikih baza podataka u potrazi za potencijalnim inhibitorima Hsp90/Cdc37, koji se zatim testiraju u laboratorijama, vrši ADMETox analiza, uspostavlja se korelacija strukture i aktivnosti, vrši optimizacija aktivnih jedinjenja racionalnim dizajnom. Konačno dobijena jedinjenja biće testirana u in vivo sistemima.

dr Vladimir Vukić je naučni saradnik sa Tehnološkog fakulteta koji je član ovog projekta čiji je nosilac Abo Akademy University, Turku, iz Finske.