GeoThmics

Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo, Prirodno-matematički fakultet
Nauka koja povezuje
Mesto održavanja: Noc Istrazivaca_,Novi Sad ,NS Programi,Nauka koja povezuje


Projekat „Kultura na dlanu“ insistira na održivom društvenom razvoju grada. Cilj projekta je da se na osnovu izučavanja kulturno-istorijske baštine Novog Sada i Segedina, kroz temeljnu studiju koja je bazirana na terenskom radu i istraživanju nasleđa, uspostavi integralna i sistematski kategorizovana baza podataka o nasleđu i kulturnim sadržajima na teritoriji dva grada. Zadaci projekta su upućeni na stvaranje uslova za bolju saradnju u oblastima kulture i održivog turizma, na relaciji Novi Sad – Segedin.

Projektnu grupu čine dr Vladimir Stojanović, redovni profesor, Društvena geografija (rukovodilac projekta u Srbiji); dr Aleksandra Dragin, Turizam, redovni profesor.