Gravitirajući astronomi

Departman za fiziku, Prirodno-matematički fakultet
Radionica
Vreme odžavanja: 27.9.2019.
Mesto održavanja: Noc Istrazivaca_,Novi Sad ,NS Programi,Radionica,Novi Sad BIG


Šta je to što nas sve čvrsto drži na Zemlji? Osećamo je stalno, ali je ne vidimo? Sjajna sila koja stvara svetove i diktira ponašanje velikih svemirskih objekata. Pogodili ste - GRAVITACIJA! Pokušaćemo zajedno da dokučimo ovu silu prirode, kao i da vidimo koliko smo, zahvaljujući njoj, teški na Marsu, a koliko na Jupiteru.