Kako računar uči?

Departman za matematiku i informatiku, Prirodno-matematički fakultet
Radionica
Vreme odžavanja: 27.9.2019.
Mesto održavanja: Noc Istrazivaca_,Novi Sad ,NS Programi,Radionica,Novi Sad BIG


Šta je to veštačka inteligencija i da li će računari postati pametniji od nas? Da li ste se zapitali na koji način mašine uče? Odgovore na ova i slična pitanja potražite na našoj radionici.