Na granici vidljivog - od makro do nano

Zavod za intelektualnu svojinu
VELIKA NAUČNA AVANTURA
Vreme odžavanja: 28.09.2019. - 16:00-20:00
Mesto održavanja: Beograd ,Zavod za intelektualnu svojinu


Šta je to nanosvet i kako možemo da „vidimo“ nešto što je ljudskom oku nevidljivo? Pogledaj kako od iste osnove, istog jedinjenja, pri različitim uslovima, možemo da dobijemo proizvod makro, a sa druge strane nano dimenzija. Pokušaćemo da ti dočaramo nano veličinu i upoznamo te sa primerima koji nas okružuju, a koji su upravo deo ovog nevidljivog sveta.

Tim: Tehnološko-metalurški fakultet, Univerzitet u Beogradu

Učesnici

Jovana Zvicer
Jasmina Stojkovska