Poplave dolaze

Šumarski fakultet Univerziteta u Beogradu
Vreme odžavanja: 27.09.2019. 16:00 – 21:00
Mesto održavanja: Beograd ,BIG Fashion


Svedoci smo da nam se poplave sve češće događaju, pa se pitamo „Kako nastaju bujične poplave i kako ih sprečiti?“ Prateći kretanje vode od najvišeg, početnog dela do podnožja sliva, savladaćemo mehanizme nastanka bujičnih poplava, režim oticanja vode jednog bujičnog toka i poreklo destruktivne moći poplava. Ideja je da svi shvatimo koliki je značaj uređenja slivnih područja ako želimo da učinimo sve što je u našoj moći da poplave izbegnemo. Postoje mnoge mere i radovi koje će onemogućiti da od prve kapi kiše stignemo do bujičnog toka sa katastrofalnim posledicama. Istražimo sve mogućnosti pre novih poplava.

Učesnici

Aleksandra Prvulović
Vukašin Rončević
Milica Caković