Privlačna fizika

Departman za fiziku, Prirodno-matematički fakultet
Radionica
Vreme odžavanja: 27.9.2019.
Mesto održavanja: Noc Istrazivaca_,Novi Sad ,NS Programi,Radionica,Novi Sad BIG


U prirodi, između tela, ponekad deluje privlačna, a ponekad odbojna sila. Odakle potiču te sile? Zašto se neka tela vole, a neka ne? Na ovoj radionici ćete se upoznati sa snagom magnetne i električne sile. Jednostavni eksperimenti će demonstrirati efekte uzajamnog delovanja ovih sila.