REFOCuS

Institut za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu
Nauka koja povezuje
Mesto održavanja: Noc Istrazivaca_,Novi Sad ,NS Programi,Nauka koja povezuje


Međunarodni projekat "Resilient riparian forests as ecological corridors in the Mura-Drava-Danube Biosphere Reserve (REFOCuS)" ima za cilj da unapredi stanje šuma na području UNESCO rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav na način da: 1) pruži nove metode gajenja šuma, koje bi obezbedile kako redovno gazdovanje, tako i zaštitu ovih šuma i 2) poveća dostupnost odgovarajućeg šumskog reproduktivnog materijala, koji bi se koristio u slučaju neuspeha prirodne obnove.
Očekivani rezultati projekta REFOCuS su: 1) davanje preporuka o korišćenju i promociji određenih vrsta drveća, 2) prostorna analiza rezervata biosfere, 3) publikovanje priručnika o održivom upravljanju šumama unutar rezervata, 4) kreiranje informacionog sistema i alata za identifikaciju štetočina i bolesti u šumama, 5) uspostavljanje transnacionalnih područja za prenos semena vrsta drveća, 6) kreiranje zajedničkih regionalnih procedura za prenos šumskog reproduktivnog materijala, 7) osnivanje regionalne banke gena šumskog drveća, 8) kreiranje holističke strategije za povećanje otpornosti šuma unutar rezervata, 9) osnovanje demonstracionih objekata za edukaciju zainteresovanih strana.

Projektnu grupu čine dr Srđan Stojnić (koordinator), n.o. šumarstvo; prof. dr Saša Orlović, n.o. šumarstvo; dr Mirjana Stevanov, n.o. šumarstvo; dr Zoran Galić, n.o. šumarstvo; dr Milica Zlatković, n.o. šumarstvo; dr Leopold Poljaković-Pajnik, n.o. šumarstvo; dr Miljan Samardžić, n.o. poljoprivreda; Lazar Kesić, MSc. n.o. biologija.