Rezistencija na antibiotike kod bakterija u hrani

Institut ekonomskih nauka
VELIKA NAUČNA AVANTURA
Vreme odžavanja: 28.09.2019. - 16:00-20:00
Mesto održavanja: Beograd ,Institut ekonomskih nauka


Svi znamo da antibiotici služe da ubijaju bakterije, ali šta da radimo kada one postanu otporne na njih? Kako uopšte bakterije postaju otporne i kako to mogu podeliti sa ostalim bakterijama? Ispričaćemo ti gde sve ima ovakvih bakterija, da li hrana može da bude sredstvo za njihovo širenje, kao i da li im može pomoći da postanu „superbakterije“. Naravno, naučićemo te i kako možeš da se odbraniš od njih!

Tim: Veterinarski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Učesnici

Jasna Đorđević
Tijana Ledina