A_MADAM

EU ćoše - BG,EU ĆOŠAK 27.11.2020.


Aditivna proizvodnja, poznata i kao 3D štampa, predstavlja modernu tehnologiju proizvodnje koja omogućava štampanje trodimenzionalnih objekata nanošenjem materijala u tankim slojevima. Mogućnost izrade objekata kompleksnog dizajna, slobodnih formi i tekstura, doprinela je primeni 3D štampe u različitim oblastima industrije, nauke, medicine i zabave. Pa tako danas 3D štampa nalazi svoje mesto ne samo u brzoj izradi maketa i prototipova, već i proizvodnji nesvakidašnjeg nameštaja, kreiranju unikatnog nakita, gradnji stambenih objekata, pa čak i štampanju hrane.

Kako industrijska primena 3D štampe u proizvodnji funkcionalnih delova zahteva poznavanje dinamičkog ponašanja 3D štampanih proizvoda, istraživački tim A_MADAM projekta ulaže napore da ispita zamor materijala, kao i uticaj različitih postupaka završne obrade na dinamičko ponašanje delova. Na osnovu dobijenih rezultata, istraživači će definisati pravila dizajna za postizanje optimalnih dinamičkih karakteristika 3D štampanih proizvoda i staviti ih na raspolaganje inženjerima i industrijskim dizajnerima širom sveta.

Projekat finansira Evropska unija u okviru Horizont 2020 Marija Sklodovska Kiri programa - 734455


__________________________
Želimo da čujemo vaše mišljenje i da se zahvalimo poklonom.

Saradnici

Nebojša Bogojević
Jelena Tomić