AVA

EU ćoše - BG,EU ĆOŠAK 27.11.2020.


AVA- Accelerators Validating Antimatter 
Petnaest mladih istraživača iz celeog sveta (Srbija, Rusija, Indija, Amerika, Francuska, Italija, Austrija, Ukrajina, i Poljska) su dobitnici prestižne nagrade za mlade istraživače u oblasti antimaterije u sklopu evropskog programa AVA (Accelerators Validating Antimatter). Istraživanje se vrši u 9 Evropskih zemalja u sklopu HORIZON 2020 Marija Kiri fondacije Evropske Komisije, s ciljem usavršavanja i doprinosa eksperimentima iz oblasti antimaterije koji su bazirani u CERN-u (Ženeva, Švajcarska) i GSI-u (Darmštad, Nemačka). Istraživači koji su deo ovog programa, pored bavljenja naučnim istraživanjem, takođe prisustvuju brojnim treninzima i usavršavanjima u oblasti fizike akceleratora, inžinjeringa, internacionalnog menađžmenta, i kompjuterskih nauka. 

Projekat finansira Evropska unija u okviru Horizont 2020  Marija Sklodovska Kiri programa - 721559
https://www.liverpool.ac.uk/ava/__________________________
Želimo da čujemo vaše mišljenje i da se zahvalimo poklonom.

Saradnici

Milena Vujanović