Biodiverzitet Dunava kroz Srbiju

Niš , Prirodno-matematički fakultet u Nišu, Departman za biologiju i ekologiju
27.11.2020.


Slatkovodni ekosistemi, zahvaljujući svojim jedinstvenim osobinama, često predstavljaju stanište i utočište mnogim vrstama. Dunav, kao druga najduža reka Evrope, veoma je značajan sa stanovišta biodiverziteta. Kroz Srbiju teče u dužini od 588 km i predstavlja mesto stanovanja brojnim organizmima. Stanovnici Dunava se mogu podeliti na različite grupe organizama, počevši od biljaka, preko sitnih insekata, do riba. Međutim, biodiverzitet Dunava podrazumeva i organizme koji mogu živeti van vode, ali zavise od nje, poput vodozemaca, gmizavaca, ptica i sisara. S toga, Dunav predstavlja vruću tačku (“hot spot”) biodiverziteta, jer je u osnovi reka sa velikom raznovrsnošću reljefa i staništa, kao i klime, pa pogoduje brojnim i raznolikim organizmima za život. Koji organizmi nastanjuju Dunav, ali i još mnoge druge zanimljivosti u vezi sa Dunavom biće predstavljene na velikoj mapi Dunava, gde će posetioci biti u prilici da saznaju više o biodiverzitetu sprskog dela ove veličanstvene reke.


__________________________
Želimo da čujemo vaše mišljenje i da se zahvalimo poklonom.

Saradnici

Jelena Stanković