CHIC

EU ćoše - BG,EU ĆOŠAK 27.11.2020.


CHIC (Chicory as a multipurpose crop for dietary fibre and medicinal terpenes)je inovacioni istraživački koji ima za cilj ima formiranje odgovornog inovacionog puta za razvoj i upotrebu novih tehnika za uzgoj biljnih varijeteta cikorije koji bi ovu biljku pretvorili u višenamenski usev za proizvodnju vrednih proizvoda kao što su inulin i biološki aktivni terpeni.
CHIC konzorcijum za inovaciju cikorije spaja 17 partnera iz 11 evropskih zemalja i Novog Zelanda, uključujući univerzitete, istraživačke institute, male, srednje i velike partnere iz industrije, kao i neprofitne organizacije.

Projekat finansira Evropska unija u okviru Horizont 2020 - 760891 
http://chicproject.eu
__________________________
Želimo da čujemo vaše mišljenje i da se zahvalimo poklonom.

Saradnici

Milica Bogdanović
Katarina Ćuković
Milan Dragićević