Građanska nauka o biodiverzitetu i raznovrsnost građanske nauke

Predavanje uz online prenos na zoom platformi
Niš , Regionalni centar Niš
24.11.2020. 18:00-19:00


Može li biosfera ili ŽIVOT NA ZEMLjI da se prilagođava promenama, ako nema mogućnost izbora? Da bi uopšte bilo izbora, mora da postoji raznovrsnost ponude. BIODIVERZITET je BIOSFERI ponuda za izbor. Nauka je odavno liberalizovana, izašla je na pijacu i ponudila naučne rezultate kao robu, a produkciju usmerila ka onome što se najviše traži. Velika nauka, akademska nauka, oficijelna, državna, nacionalna i korporacijska nauka bave se samo istražovanjima čiji se rezultati kupuju.U oslobođeni prostor uleteli su inteligentni znalci, oni čija egzistencija ne zavisi od akademskih zvanja i istraživačkih radnih mesta. Kad je reč o biodiverzitetu, oni se regrutuju među ljubiteljima prirode nošenim istraživačkim duhom. Raspolažu ogromnom količinom na terenu skupljenih informacija o kojima instituti, zavodi, centri, katedre i agencije samo mogu da sanjaju.Ta paralelna, drukčija nauka, naziva se GRAĐANSKOM (Citizen Scioence) i nalazi se po pravilu u sektoru organizacija civilnog društva. 

dr Vojislav Vasić, ornitolog


__________________________
Želimo da čujemo vaše mišljenje i da se zahvalimo poklonom.

Saradnici

Vojislav Vasić