Hemijski diverzitet prirodnih proizvoda - od mirisa do lekova

Niš , Prirodno-matematički fakultet u Nišu, Departman za hemiju
27.11.2020.


Priroda predstavlja neiscrpan izvor biološki aktivnih molekula stvorenih evolucijom. Istraživači sa Departmana za hemiju Prirodno-matematičkog fakulteta pokazali su da organska sinteza nudi novi pristup identifikaciji sekundarnih metabolita koji pokazuju ogromnu strukturnu raznolikost. Posetiocima će biti izneti primeri upotrebe novog analitičko-sintetičkog pristupa sa naglaskom na isparljive biljne sastojke lekovitih vrsta.

__________________________
Želimo da čujemo vaše mišljenje i da se zahvalimo poklonom.

Saradnici

Niko Radulović