KA229 NET –„Socijalna inkluzija za učenike sa smanjenim mogućnostima u različitim kategorijama“

EU ćoše
Niš ,EU ĆOŠAK 27.11.2020. 17:00


Projektni partneri su škole iz Grčke,Turske, Rumunije i Poljske.U okviru projekta predviđeno je pet mobilnosti , za svaku mobilnost je predviđeno šestoro učenika i jedan nastavnik.

Nastavnici - članovi tima Gimnazije“ 9 maj“
Koordinator Dalibor Todorović


__________________________
Želimo da čujemo vaše mišljenje i da se zahvalimo poklonom.