Kolaž kulturne raznolikosti

Niš , Univerzitetska biblioteka „Nikola Tesla“
27.11.2020.


OPIS POSTAVKE: Univerzitetska biblioteka „Nikola Tesla“ iz Niša će se u ovogodišnjoj manifestaciji „Noć istraživaća 2020.“ predstaviti izložbom koja nosi naziv: „Kolaž kulturne raznolikosti.“

U želji da doprinese opštem kulturnom razvoju, razvoju kreativnog potencijala akademske i šire javnosti, kao i razvoju lokalne zajednice u intelektualnom, moralnom i duhovnom pogledu, Univerzitetska biblioteka u Nišu, pored svoje osnovne delatnosti, definiše i sprovodi svoju kulturnu delatnost poštujući međunarodne i evropske principe i zakonsku regulativu Republike Srbije u oblasti kulture. 

U okviru svoje kulturne delatnosti, brojnim kulturnim aktivnostima, biblioteka podstiče promociju kulturne raznolikosti uvažavajući podjednako kulturne vrednosti lokalne i svetske tradicije.

Najavljena izložba zapravo je retrospektiva mnogih kulturnih dešavanja sa najrazličitijim kulturnim, obrazovnim i umetničkim sadržajem, u kojima je biblioteka učestvovala i kao saradnik ali i kao domaćin u proteklih trideset godina.

Kolaži koji su predstavljeni na izložbi deo su vredne zbirke koja se čuva u fondu biblioteke. Oni svedoče o prijateljstvu i saradnji sa drugim akademskim i kulturnim institucijama, brojnim organizacijama i pojedincima u zemlji širom sveta; svedoče i o promocijama, predavanjima, seminarima, radionicama, donacijama, izložbama i prezentacijama kao i o najrazličitijim temama koje su inspirisale njihove autore da izraze svoju kreativnost.


__________________________
Želimo da čujemo vaše mišljenje i da se zahvalimo poklonom.

Saradnici

Ivana Ćirić
Danijela Arsenijević
Marijana Stojanović
Snežana Bojović
Vladimir Mirković