PROTECT

EU ćoše - BG,EU ĆOŠAK 27.11.2020.


Cilj multidisciplinarnog PROTECT (Protecting Personal Data Amidst Big Data Innovation) projekta je pronalazak metoda za zaštitu prava i interesa individua u doba konstantnog procesiranja ličnih podataka putem digitalnih tehnologija. Potrebni su novi načini zaštite interesa individua koji će štiti privatnost i ljudska prava, a neće narušiti ili usporiti razvoj buduće digitalne ekonomije i društva koji čini osnovu Jedinstvenog Digitalnog Tržišta za Evropu (European Digital Single Market). Trenutno kompanije prikupljaju i koriste lične podatke korisnika masovno, uključujući podatke oko korišćenja internet pretraživača, društvenih mreža, bio-senzora, GPS uređaja, kamera i svih drugih aktivnosti koje počivaju na Internetu. Masovno prikupljanje, skladištenje, korišćenje, pa i zloupotreba ličnih podataka su sve problematičniji od početka fenomena Big Data – svaki korak i svako delanje neka kompanija beleži i koristi za predikciju i bolji uvid u svakodnevno ponašanje svake osobe. Predikcija međutim često prelazi i u manipulaciju, stvaranje rizika ili narušavanje autonomije korisnika. PROTECT istraživači primenjuju metode, teorije i analize iz tri naučne oblasti – prava, filozofije tehnologija i informatike kako bi se razvili principe zaštite i etičkog upravljanja podacima.

Projekat finansira Evropska unija u okviru Horizont 2020  Marija Sklodovska Kiri programa  813497__________________________
Želimo da čujemo vaše mišljenje i da se zahvalimo poklonom.

Saradnici

Jana Mišić