Različite soli, minerali i rude oko nas

Niš , Gimnazija “Svetozar Marković” u Nišu
27.11.2020.


Postavka (radionica) sadrži vizuelni prikaz položaja biogenih elemenata, metala i nemetala, tj. njihovih ruda na teritoriji Srbije i prikaz na teritoriji sveta. Tabla koja pokazuje nalazišta je interaktivna i pomeranjem prekidača obeležavaju se lokacije gde se nalazi određen element, njegovo rudno nalazište, tj. pale se sijalice određene boje. Pored upotrebe interaktivnih tabli gledaoci ce moći da  nauče  simbole i formule elemenata koje su u sastavu čovekovog organizma a mogu ih naći na mapi Srbije i Sveta. Postavka će prikazati uzorke  minerala i ruda gde se mogu videti razlike u strukturi, boji i obliku. Učenici će pokazati razlike u bojama soli koje su sadržaji različitih ruda i minerala.


__________________________
Želimo da čujemo vaše mišljenje i da se zahvalimo poklonom.

Saradnici

Aleksandra Petrović
Slađana Jović