Razvoj interaktivnih igračaka za predškolski uzrast na srpskom i mađarskom jeziku

Subotica VTS 26.11.2020.


Razvoj interaktivnih igračaka za predškolski uzrast na srpskom i mađarskom jeziku pomoću IOT tehnologije bazirane na glasovno-komandnoj platformi Ubrzan razvoj tehnologije doprineo je poboljšanju obrazovnih metoda u svim segmentima i nivoima obrazovanja. Pored primene niza informacionih i komunikacionih tehnologija menja se metoda nastave i nastavna načela. U ovom projektu se teži ka razvoju sistema koji se sastoji od interaktivne igračke u koju je ugrađen hardver čiju srž čini Raspberri Pi na kojem je pokrenut softver koji će komunicirati sa više web servisa. Prvi aspekt istraživanja je razvoj hardvera (igračke). Drugi aspekt je razvoj softvera za interakciju sa web servisima. Treći aspekt je razvoj web baziranog softvera koji će prikupljati informacije o interakciji i davati ih stručnom osoblju na uvid način korišćenja interaktivne igračke.

Visoka tehnička škola strukovnih studija Subotica, prof. dr Zlatko Čović, prof. dr Janoš Šimon, prof. dr Zoltan Pap