Sistem za sortiranje objekata po boji pomoću industrijskog robota

Subotica VTS 26.11.2020.


Sistem za sortiranje je realizovan u FANUC edukacionoj ćeliji. Za detekciju objekata se koristi kapacitivni senzor, dok prepoznavanje boja se vrši pomoću web kamere. Kamera je smeštena u ćeliju i priključena je na računar, na kojoj se određuje boja pomoću LabVIEW programa. Na računar je takođe priključen i Arduino koji preko serijskog porta dobija informacije o boji i prosleđuje ih na ulaze robotskog kontrolera. Industrijki robot sortira objekte na određena mesta po ulaznim signalima.

Visoka tehnička škola strukovnih studija Subotica, dr Peter Šarčević