Slikanje Meseca i ostalih planeta sa CCD kamerom

Subotica OSSI 26.11.2020.


Izrada astrofotografija u praksi-od teleskopa do računara. Algoritam izrade: postavjanje teleskopa 90/900 (refraktor) i 150/750 Newton (reflektor), justiranje i kalibracija teleskopa za traženje, montiranje satnog mehanizma i kamere, slikanje planeta pomoću laptopa, izrada dobijenih AVI fajlova u kabinetu i analiza dobivenih slika. Afokalno snimanje objekata dubokog neba sa mobilnim telefonom.

Tatjana Janković, Kostić Anđela, Noel Palić i mentor Tibor Jesenski, profesor tehničkog obrazovanja