Strujom do vodonika!

Radionica
Beograd ,Osvetlimo svet , Fakultet za fizičku hemiju
28.11.2020.


Najveći globalni problem današnjice jeste kako pronaći čist održiv izvor energije. Fosilna goriva kao izvor energije kao posledicu imaju emisju štetnih gasova u atmosferu i uticaj na klimu planete Zemlje. U vezi sa tim, postoji veliki broj alternativnih izvora energije, na primer nuklearna fisija, biogoriva i električna energija dobijena iz obnovljivih izvora kao što su vetar i solarna energija. Vodonik (H2), kada sagoreva u kombinaciji sa kiseonikom (O2), predstavlja izvor energije bez emisije štetnih produkata i danas se komercijalno koristi u automobilima i autobusima opremljenim vodoničnim gorivnim ćelijama. Međutim, kako dobiti vodonik i kiseonik? Odgovor na to pitanje je elektrolizom vode! Elektroliza vode je proces razlaganja molekula vode (H2O) na vodonik i kiseonik korišćenjem električne struje, a predstavlja danas obećavajuću opciju za proizvodnju vodonika iz obnovljivih izvora energije. Propuštanjem električne struje, dobijene korišćenjem jedne baterije nominalnog napona od 9 V, kroz obične grafitne olovke koje su uronjene u vodu sa malo kuhinje soli demonstriraćemo dobijanje vodonika i kiseonika.

Saradnici

FFH TIM